ĐC: 2C Nguyễn Thị Huỳnh, Q.PN
   
    (Xem bản đồ Google Map)

Hình Ảnh Tiêu Biểu

 

 
Hoa Hồng (4 tờ USD)
Giá Loại 2$: 420,000 VNĐ
Giá loại 1$: 320000  VNĐ
Hoa Hồng 3 cây (14 tờ USD)
Giá Loại 2$: 1,100,000 VNĐ
Giá loại 1$: 1100000  VNĐ
Hoa Hồng Full (5 tờ USD)
Giá Loại 2$: 480,000 VNĐ
Giá loại 1$: 360000  VNĐ
Hoa Hồng GOLD (Vàng, 3 tờ USD)
Giá Loại 2$: 360,000 VNĐ
Giá loại 1$: 260000  VNĐ
Trái Tim tình nhân
Giá Loại 2$: 250,000 VNĐ
Giá loại 1$: 190000  VNĐ
2USD Mộc Đỏ 1963 (Ép Khung Dê)
Giá Loại 2$: 350,000 VNĐ
Giá loại 1$: 0  VNĐ
KHUNG TIỀN "MAI - ĐÀO TÀI LỘC"
Giá Loại 2$: 1,000,000 VNĐ
Giá loại 1$: 0  VNĐ
2USD năm 1976 (Ép Khung Khỉ vàng )
Giá Loại 2$: 250,000 VNĐ
Giá loại 1$: 0  VNĐ
Tuần lộc Kéo Ông Già NOEL
Giá Loại 2$: 480,000 VNĐ
Giá loại 1$: 360000  VNĐ
Rồng May Mắn
Giá Loại 2$: 1,200,000 VNĐ
Giá loại 1$: 800000  VNĐ
Máy ảnh
Giá Loại 2$: 350,000 VNĐ
Giá loại 1$: 250000  VNĐ
Áo cặp USD
Giá Loại 2$: 350,000 VNĐ
Giá loại 1$: 250000  VNĐ
Heo lười biến
Giá Loại 2$: 350,000 VNĐ
Giá loại 1$: 250000  VNĐ
Ngôi sao may mắn
Giá Loại 2$: 480,000 VNĐ
Giá loại 1$: 350000  VNĐ
Mô Tô Harley
Giá Loại 2$: 1,000,000 VNĐ
Giá loại 1$: 750000  VNĐ
Xe Tăng
Giá Loại 2$: 250,000 VNĐ
Giá loại 1$: 300000  VNĐ
Cá Chép may mắn
Giá Loại 2$: 350,000 VNĐ
Giá loại 1$: 350000  VNĐ
Nón Tốt Nghiệp
Giá Loại 2$: 250,000 VNĐ
Giá loại 1$: 190000  VNĐ
Con Dê 2USD
Giá Loại 2$: 350,000 VNĐ
Giá loại 1$: 350000  VNĐ
Ngưu (Trâu)
Giá Loại 2$: 350,000 VNĐ
Giá loại 1$: 350000  VNĐ
Cây Thông Noel (5 tờ USD)
Giá Loại 2$: 360,000 VNĐ
Giá loại 1$: 260000  VNĐ

2USD CÁC NĂM & SERI ĐẸP - SƯU TẦM

2USD Năm 1928 (loại 90%)
Giá Loại 2$: 350,000 VNĐ
Giá loại 1$: 0  VNĐ
2USD Năm 1928 (loại 70%)
Giá Loại 2$: 300,000 VNĐ
Giá loại 1$: 0  VNĐ
2USD Năm 1928 (Mới 98-100%)
Giá Loại 2$: 500,000 VNĐ
Giá loại 1$: 0  VNĐ
2USD Năm 1953 - 1963 (Mới 98-100%)
Giá Loại 2$: 200,000 VNĐ
Giá loại 1$: 0  VNĐ
2USD Năm 1953 - 1963 ( loại 70%)
Giá Loại 2$: 150,000 VNĐ
Giá loại 1$: 0  VNĐ
2USD Năm 1953 - 1963 (mới 90%)
Giá Loại 2$: 180,000 VNĐ
Giá loại 1$: 0  VNĐ